bootstrap templates

Koor Odyssee 50 jaar verbonden in lief en leed 

Op 18 maart 2018 vierden we ons jubileum met een kerkdienst en een reünie.

Hieronder het fotoverslag van deze top  dag 

De jubileum viering

Daarna: koffie met gebak in
"Het Fundament"

Of samen op de foto!

En ......... door naar de reünie

Secretariaat

p/a Albergerbos 100
2134 MV Hoofddorp
Telefoon:
+31 (023) 56 31 543


Overige gegevens

Email: bestuur.odyssee@gmail.com
Bankrelatie:
NL90 RABO 0324 5099 95